ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

152

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

88

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

44

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

150

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

152

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

47

ตาราง

1,483

ห้องเรียน
ตาราง

19,910

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,205

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

13,505

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,200

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ( )

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,636

ครูและบุคลากร

สนง.
77
รร.
1,559
ตาราง

34

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

1,636

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ103 /68%
ปฐมวัย - ม.ต้น47 /31%
ประถมฯ2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 88 /58%
ขนาดกลาง 61 /40%
ขนาดใหญ่ 3 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 88 /58%
ขนาดที่ 2 36 /24%
ขนาดที่ 3 21 /14%
ขนาดที่ 4 2 /1%
ขนาดที่ 5 5 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566/2
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • ธงชัย นามวงษ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
152 โรงเรียน

6 อำเภอ
วังสะพุง

53 โรงเรียน

ตาราง
ภูหลวง

17 โรงเรียน

ตาราง
หนองหิน

15 โรงเรียน

ตาราง
เอราวัณ

16 โรงเรียน

ตาราง
ผาขาว

28 โรงเรียน

ตาราง
ภูกระดึง

23 โรงเรียน

ตาราง

20 เครือข่าย
วังสะพุงปากปวน

8 โรงเรียน

ตาราง
ผานกเค้า

7 โรงเรียน

ตาราง
หนองหิน

7 โรงเรียน

ตาราง
สวนหินผางาม

8 โรงเรียน

ตาราง
ผาขาวบ้านเพิ่ม

7 โรงเรียน

ตาราง
โนนป่าซาง

6 โรงเรียน

ตาราง
โนนปอแดง

6 โรงเรียน

ตาราง
ท่าช้างคล้อง

9 โรงเรียน

ตาราง
หนองคัน

9 โรงเรียน

ตาราง
หอหลวง

8 โรงเรียน

ตาราง
เอราวัณ - ผาอินทร์แปลง

7 โรงเรียน

ตาราง
ศรีสงคราม-ผาบิ้ง

4 โรงเรียน

ตาราง
ผาสามยอดทรัพย์ไพวัลย์

9 โรงเรียน

ตาราง
โคกขมิ้น

8 โรงเรียน

ตาราง
ผาน้อย

8 โรงเรียน

ตาราง
เขาหลวงหนองงิ้ว

12 โรงเรียน

ตาราง
เมืองทรายขาว

6 โรงเรียน

ตาราง
หนองหญ้าปล้อง

8 โรงเรียน

ตาราง
ภูกระดึง

11 โรงเรียน

ตาราง
ศรีฐาน

6 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
Version.2022.1.KAOPUNHOT